Skip to main content

Mattijs Kaak en Jos Broekman schreven de afgelopen tijd vijftien columns over de effecten van de coronacrisis op ondernemers in en om de vastgoedsector. Welke lessen zijn er te trekken? En hoe gaat de toekomst eruit zien? Vastgoedjournaal sprak hierover met Kaak en blikten samen terug én vooruit.

In vijftien verhalen heeft Kaak samen met Broekman verschillende ondernemers aan het woord gelaten over de impact die de coronacrisis op hen had, hoe zij hiermee zijn omgegaan en hoe zij de toekomst voor zich zien. Van retailer Christine le Duc tot sportschool ‘Workout Amsterdam’, van evenementorganisator ‘Pampus Events’ tot het Teylersmuseum in Haarlem. Klik hier om alle columns nog eens terug te lezen. Maar hoe heeft Kaak, partner bij Ditt Officemakers, zelf de coronacrisis ervaren tot nu toe?

Creativiteit en samenhorigheid

Kaak vertelt: “Het is misschien raar om te zeggen maar ik houd altijd wel van een uitdagende periode. Ik ben zelf begonnen met ondernemen in 2009 midden in de kredietcrisis. Nu zitten we in de coronacrisis, een vreselijke tijd, maar aan de andere kant dwingt het ook tot meer creativiteit, samenhorigheid en meer energie.”

Daarbij ziet Kaak dat er meer begrip is gekomen. “Het is bewezen dat je ook heel productief kan zijn zonder dat je op kantoor zit. Dus als werkgever is mijn aarzeling bij thuiswerken weg, ik heb gezien dat er goede resultaten kunnen worden geleverd buiten kantoor dus die flexibiliteit houden we er in, dus gaan we meer meten op output in plaats van aanwezigheid.”

Niet bij pakken neerzitten

Ook al zag bijna niemand de crisis aankomen, het benadrukken van de positieve gevolgen was de insteek van de columnserie, vertelt Kaak. “Van alle mensen die we hebben geïnterviewd zagen alleen futuroloog Edwin Gardner en Henk-Jan Kakebeen, eigenaar van evenementenbureau RARE dit aankomen vanwege hun eerdere ervaringen in het buitenland dat te kampen heeft gehad met SARS en MERS. Het doel was om te laten zien dat wat er ook gebeurt, je niet bij de pakken moet neerzitten. De persoonlijke omstandigheden kunnen vreselijk zijn, maar je moet doorgaan. Daarom hebben we ook verhalen uitgelicht van partijen die pro-actief zijn en innovatief omgaan met de omstandigheden, juist om anderen te motiveren en inspireren.”

Kwaliteit is leidend

Dat is tevens de rode draad die Kaak ziet lopen door alle verhalen. “Dat optimisme en die vindingrijkheid was mooi om te zien. Niet alle initiatieven zijn gelukt, maar bouwen op het bestaande merk, dus van in-eating naar take-away of online beschikbaar maken van producten of sportlessen slaagde wel. En dat onderstreept ook het belang van kwaliteit. Want je kan nog zo ondernemend zijn, je moet wel een goed product weten te bieden, wat onderscheidend is. Uiteindelijk overleeft de beste ondernemer met de beste propositie.”

Als voorbeeld noemt Kaak mixed-use kantoorconcept Capital C, gevestigd in de vroegere Diamantbeurs in Amsterdam. Behalve een grand café, een galerie en diverse voorzieningen voor co-working kent het gebouw ook een aantal kleine kantoren voor creatieve bedrijven, meerdere vergaderzalen en een event centre. “Het is een prachtig pand dat kwaliteit levert en verschillende functies aanbied. Ze hebben een onderscheidende propositie en daarom doen ze het beter dan 13 in een dozijn vastgoed. Daarbij hebben ze ook het communitygevoel van hun onderneming ook online weten over te brengen.”

Onderscheidende horeca

Wat zullen de langetermijneffecten zijn van de coronacrisis? Kaak geeft een persoonlijk voorbeeld: “Vroeger was het heel normaal 2-4 keer uiteten te gaan per week. Nu koken we zelf voor vrienden met goede ingrediënten van de lokale groenteman en slager. Eigenlijk heeft dat op z’n minst net zoveel kwaliteit als uit eten gaan. Ik denk dat dit ook wel iets blijvends zal zijn, mensen krijgen nu een herwaardering voor dingen zelf doen. Dus dat zal ook zijn weerslag hebben op de horeca, alleen de uitblinkers zullen weer klandizie trekken en alle middelmatige tenten krijgen het lastig.”

Tekst loopt door onder de afbeelding

Werk & de coronacrisis

Werken in Tijden van Corona

Heroverwegen van de propositie

Kaak vervolgt: “We hebben door middel van deze columns inspiratie willen bieden, maar het is ook belangrijk dat we weer perspectief krijgen vanuit de overheid. Vaccins helpen daarbij, maar ook op de korte termijn moet er meer duidelijkheid komen. Wanneer kan de zakelijke markt weer open? Wanneer kan de horeca weer aan de gang? Alleen dan gaan mensen weer vooruit kijken en gaan we weer stappen maken.”

Tot slot, ziet Kaak de coronacrisis als een soort spiegel voor de wereld, een moment voor zelf-reflectie en het heroverwegen van de propositie. “Dit is het moment om na te denken hoe je ook in de toekomst relevant kan blijven. Dus hotels moeten verder kijken dan alleen buitenlandse gasten, hoe kan je hotel aantrekkelijk maken voor meer doelgroepen? En ook kantoren moeten meer worden dan alleen een plek om te werken, er moeten niet meer kantoren bijkomen maar de bestaande kantoren moeten nog beter worden.”

Vastgoedjournaal logoAlle columns zijn terug te lezen op Vastgoedjournaal of in de glossy van Ditt. Interesse in een fysiek exemplaar? Neem contact via joost@ditt.nl voor de mogelijkheden.