Skip to main content

De vijf fases van Ditt

Inventarisatie- en adviesfase

In deze fase wordt de hulpvraag geconcretiseerd en worden de kaders bekend. Welke identiteit moet het kantoor uitstralen? Wat verwachten werknemers van hun nieuwe kantoor? Wat zijn de business doelstellingen oftewel wat is de groeiprognose van de organisatie? Dit noemen wij ‘workplace consultancy’. Hiermee helpt Ditt bedrijven een prettig, functioneel en inspirerend kantoor te realiseren. De ontwerper inventariseert en definieert het project. We stellen een CST-team samen, waarmee we het project kunnen starten en voltooien.

Ontwerpfase

Onze ontwerpers gaan aan de slag. Van Schetsontwerp (SO), via Voorlopig ontwerp (VO) tot Definitief ontwerp (DO). In dit proces integreren we mogelijkheden voor duurzame keuzes, streven we ernaar het perfecte kantoor voor jou te ontwikkelen, en gebruiken we ons eigen softwareprogramma, Ditt Designer, om jouw visie tot leven te brengen. Wens krijgt vorm. Abstract wordt concreet. Ditt gaat aan de slag met ontwerpen en bouwen. Resultaat: een kantoor dat jou en je medewerkers één op één past. Beleef via onze realistische renders of via een VR-bril alvast jouw nieuwe kantoor!

Inkoop- en werkvoorbereidingsfase

De calculator en projectmanager gaan aan de slag en zetten de eerste stappen richting de realisatie van jouw project. Met behulp van onze software ramen zij zorgvuldig de kosten in. Daarnaast ontwikkelen ze een planning om jouw ideale kantooromgeving te realiseren.

Uitvoeringsfase. De bouw gaat van start

Het ontwerp is klaar om uitgevoerd te worden, een key moment! De bouwhelmen gaan op. De projectmanager vervult een centrale rol, altijd beschikbaar als jouw primaire contactpersoon gedurende de gehele uitvoering van het project. Veiligheid staat voorop; we volgen Health & Safety protocollen om het realiseren van het nieuwe kantoor veilig te laten verlopen. Ook is het mogelijk dat er een Site Manager aanwezig is om de bouw te begeleiden.

Tijdens het project maken we gebruik van het klantportaal, zo kun je zelf ieder moment van de dag het project volgen en ontvang je updates over het proces. Door deze communicatie en transparantie kunnen we gezamenlijk zorgen voor een veilige en succesvolle realisatie van het kantoor.

Evaluatie en nazorg

De samenwerking aan een project is altijd vol dynamiek, het is dus goed om samen na afloop de gang van zaken en het eindresultaat te evalueren. ‘Great Offices, Happy People’. Is dat gelukt?  Met behulp van ons klantportaal is het mogelijk om terug te blikken naar de verschillende fases van het project. 

Wij werken met overtuiging volgens beproefde methodes, zijn uiteraard flexibel genoeg in het belang van een project zo nodig en op verantwoorde wijze daarvan af te wijken.