The Joan

Op de 3e etage van gebouw The Joan in Amsterdam bevindt zich de 8ste Sca­le­Hub-ves­ti­ging, een multi-tenant con­cept in een BREEAM-Excel­lent gecer­ti­fi­ceerd gebouw.

Home > Alle Pro­jec­ten > The Joan – Sca­le­hub

Opdrachtgever

Sca­le­hub The Joan

Locatie

Joan Muys­kens­weg 28, 1114 AN Amsterdam

Metrage

2600 m²

Scope

Sca­le­hub / Fit Out

Status

Opge­le­verd 2023

Team Ditt

BD – Mat­t­ijs Kaak
AM – Job Klin­ken­berg
O – Mark Mole­naar, Linda Rekel­hof, Lotte Hos­pers
PM – Jasper van der Weide
C – Jeroen Lefe­rink

Project case

Op de 3e etage van gebouw The Joan in Amsterdam bevindt zich de 8ste  Sca­le­Hub-ves­ti­ging, een multi-tenant con­cept in een BREEAM-Excel­lent gecer­ti­fi­ceerd gebouw. De klant had de visie om een ‘Jungle Hotel’ sfeer te cre­ë­ren met veel groen en natuur­lij­ke mate­ri­a­len. Met dit idee als basis heeft Ditt een mooi con­cept neer­ge­zet. In plaats van tra­di­ti­o­ne­le ets­fo­lie op glas­wan­den, koos men voor ‘in-bet­ween’ gor­dij­nen, dat de keuze biedt tussen een lichte, open ruimte en pri­va­cy bij gevoe­li­ge werk­zaam­he­den, ter­wijl die­zelf­de gor­dij­nen bij­dra­gen aan een warme ambi­an­ce.

Dit gege­ven werd gecom­bi­neerd met de natuur­lij­ke ele­men­ten van het gebouw, de ver­ti­ca­le tuinen met name dragen hier­aan aan­zien­lijk bij. Diver­se flexi­be­le kan­toor­ruim­tes werden voor­zien van groene oases, ideaal voor ver­ga­de­rin­gen, ont­moe­tin­gen en ont­span­ning. Deze ruimte biedt aldus een per­fec­te balans tussen een cre­a­tie­ve ont­moe­tings­zo­ne en een pro­fes­si­o­ne­le, cen­traal gele­gen omge­ving, waar huur­ders gezond kunnen werken.

Duur­zaam
The Joan staat garant voor het gebruik van groene ener­gie door zon­ne­pa­ne­len en een Warmte Koude Opslag bron.