Skip to main content

Cookie- en Privacyverklaring

Door het gebruik van deze Website ga je akkoord met de toepasselijkheid daarop van deze Cookie- en Privacyverklaring.
Versie: 1 januari 2017

1. Introductie en definities
Om u in staat te stellen van onze producten en Diensten gebruik te maken, onze Diensten te verbeteren en te beveiligen, ontkomen wij er niet aan enkele persoonsgegevens te verwerken. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel en vanuit welk juridisch uitgangspunt. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Ditt B.V. (‘Ditt’) neemt uw vertrouwen en recht op privacy serieus en verwerkt daarom zo min mogelijk persoonsgegevens. Via de Websites www.ditt.nl en www.ditt.shop (‘Websites’) verwerken wij persoonsgegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en met respect voor uw privacy. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons in ieder geval aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  • Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de besloten vennootschap Ditt B.V.. Wij zijn gevestigd te ALMELO en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 08146211.
  • Onze Diensten bestaan onder andere uit ‘Kantoorinrichting’, ‘Interieurontwerp’ en ‘Concept en identiteit ontwikkeling’ (‘Diensten’).
  • Onder Relaties (‘Relaties’) moet worden verstaan:
   a) alle natuurlijke personen en organisaties die betaald en onbetaalde Diensten van Ditt afnemen of in het verleden hebben afgenomen; en
   b) alle natuurlijke personen en organisaties die via een van de contactkanalen (telefoon, email, briefpost, Website, social media) contact hebben gehad en daarbij gegevens hebben gedeeld met Ditt.

2. Cookieverklaring
Om de gebruiksvriendelijkheid van onze Websites te verhogen maken wij gebruik van handige en nuttige technieken die onze sites zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Wij maken op onze Websites in het kader van onze Diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Dit cookiebeleid is van toepassing op al onze Websites. Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies op onze Websites ingezet worden en voor welke doeleinden dat gebeurt. Wij maken gebruik van de volgende cookies: Functionele Cookies, Analytische Cookies (anoniem) en Social Media Cookies.

Functionele cookies:
Cookies die noodzakelijk zijn om onze Diensten te laten functioneren. Deze cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk om in te loggen op onze Websites. Ook onthouden functionele cookies de instellingen van de pagina.

Analytische cookies (geanonimiseerd):
Met deze cookies kunnen wij het gebruik van onze Websites analyseren, zodat we de kwaliteit en/of de effectiviteit kunnen verbeteren. Ditt gebruikt deze geanonimiseerde cookies onder meer om te kunnen zien hoe vaak en hoe lang pagina’s worden bezocht, van welke Website(s) gebruikers vandaan komen en in welke volgorde gebruikers de verschillende pagina’s van haar Websites bezoeken. Voor het ontvangen van de informatie over het gebruik van de Websites, maakt Ditt gebruik van de Diensten van Google Analytics van Google Inc (‘Google’). De gegevens worden altijd geanonimiseerd voordat Ditt ze deelt met Google Analytics.

Social Media Cookies:
Op onze Websites kunnen met uw toestemming gepersonaliseerde social media cookies geplaatst worden door Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, Issuu. Social media cookies zorgen ervoor dat gebruikers van de Diensten de inhoud van onze Websites via social media direct kunnen delen met anderen. Ditt heeft daar geen invloed op en verwijst voor meer informatie naar de verklaringen die deze sociale media partijen op hun eigen Websites daarover geven.

Cookie instellingen aanpassen
Via uw browserinstellingen kunt u de toepassing van cookies weigeren, geplaatste cookies verwijderen of ervoor zorgen dat u eerst een waarschuwing krijgt voordat er op uw browser en/of computer cookies worden geplaatst. Let er op dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen. Wij wijzen u er op dat u in dat geval mogelijk niet tot iedere Dienst toegang heeft. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

3. Privacyverklaring
Gebruik van uw gegevens
Bij het gebruik van onze Website, Social Media, en onze Diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo biedt de Website de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Ook bij het plaatsen en afrekenen van uw bestelling vragen wij om enkele persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Persoonsgegeven Categorie
Naam A1. NAW-gegevens.
Adres A1. NAW-gegevens.
Woonplaats A1. NAW-gegevens.
Opleiding A14. Opleiding en vorming.
Organisatienaam A15. Beroep en betrekking.
Functie A15. Beroep en betrekking.
Afdeling A15. Beroep en betrekking.
E-mailadres zakelijk A15. Beroep en betrekking.
Factuuradres A20. Bedrijfsgegevens (KvK)
Telefoonnummer vast privé A22. Telefoonnummer
Telefoonnummer vast zakelijk A22. Telefoonnummer
Telefoonnummer mobiel privé A22. Telefoonnummer
Telefoonnummer mobiel zakelijk A22. Telefoonnummer
Rekeningnummer privé A23. Bankgegevens
Geboortedatum A3. Persoonlijke kenmerken.
E-mailgegevens zakelijk A24. Emailgegevens
Surfgedrag internet B11. Divers

Doel van de verwerking
Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • u gebruik te laten maken van onze Diensten;
 • het uitvoeren van onderzoek/analyses en het samenstellen van managementinformatie ter verbetering van haar services door bv. geaggregeerd te analyseren welke Diensten het best/minst worden beoordeeld en het meeste/minste worden gebruikt;
 • het voldoen aan de op Ditt rustende wet- en regelgeving;

Juridisch uitgangspunt
De verwerking van persoonsgegevens door Ditt vind zijn grondslag in:

 • de ondubbelzinnige toestemming van Relatie;
 • de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • de noodzakelijkheid voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Ditt (namelijk reguliere bedrijfsactiviteiten).

Beveiliging
Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen.

 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • Het gebruik van de laatste beveiligingstechnieken;
 • Twee factorauthenticatie;
 • Het periodiek in kaart brengen van beveiligingsrisico’s met behulp van penetratietests en/of securityscans.
 • Het gebruik van een ‘Protocol melding datalekken’.

Persoonsgegevens delen met derden
Ditt deelt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of Dienst.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Profilering
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor profilering. Hierbij komen we op basis van uw persoonsgegevens tot één of meerdere profielen. Deze profielen stellen wij op aan de hand van geautomatiseerde algoritmes en aan de hand van informatie uit contactmomenten. Met deze profielen kunnen wij u betere en gerichtere commerciële aanbiedingen doen. Uiteraard heeft waarborging van uw privacy hierbij de hoogste prioriteit.

4. Over deze verklaring
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze Website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring
Ditt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze Website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en onze cookie- en privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door contact op te nemen met Ditt via:

Ditt ALMELO
Wierdensestraat 40
7607 GJ Almelo
telefoonnummer: 0546 – 633 000
e-mail: info@ditt.nl

Deze cookie- en privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 maart 2022.