The Mayor

De entree van het kan­to­ren­ge­bouw aan de Bur­ge­mees­ter Roe­len­weg 13 in Zwolle was voor­heen donker en weinig uit­no­di­gend. Around­to­wn wilde deze entree vanuit de bui­ten­kant zicht­baar­der maken. De bezoe­kers mogen zich welkom voelen. De ont­vangst­hal is nu ont­wor­pen als een ver­bin­dings­ruim­te, waar bewe­ging en ver­plaat­sing cen­traal staan. Met dit doel is een grote trap geplaatst naast de bestaan­de liften, een stuk pla­fond werd ver­wij­derd om ruimte te cre­ë­ren voor een hoge vide. Op de eerste ver­die­ping is een recep­tie­ba­lie en een lunch­room met uit­gif­te­bar en zit­plaat­sen langs het raam. Via de vide zijn meer­de­re over­leg­ruim­tes, geschikt voor onge­stoor­de pri­va­cy, pro­bleem­loos toe­gan­ke­lijk.

Home > Alle Pro­jec­ten > The Mayor

Opdrachtgever

Around­to­wn

Locatie

Bur­ge­mees­ter Roe­len­weg 13, 8021 EV Zwolle

Metrage

1500 m²

Scope

Con­cept, ont­werp en rea­li­sa­tie van een nieuwe entree­zo­ne met nieuwe trap en een soci­aal hart.

Status

Opge­le­verd 2022

Team Ditt

BD: Jacko Lode­we­ges
AM: Hugo Meijer
O: Wil­le­mijn Oote­man, Max­siem Brum­mel­huis
PM: Jasper van der Weide
C: Carlo Leus­sink