Alpha FX

Alpha FX beschikt over een nieuw kan­toor op de Ege­lan­tiers­gracht in Amsterdam, een oud gara­ge­pand is omge­to­verd tot nieuw ‘club­huis’. De uit­stra­ling van het kan­toor is geheel in lijn met het kan­toor in Londen. Dit impli­ceert: werk en fun vormen elkaars com­ple­men­ten, worden ieder voor zich seri­eus geno­men. Ofte­wel: “work hard, play hard”.

Opdrachtgever

Alpha FX

Locatie

Ege­lan­tiers­gracht 370, 1015 RR Amsterdam

Metrage

487 m²

Scope

Ont­werp opstel­len en rea­li­sa­tie van ont­werp begane grond

Status

Opge­le­verd 2023

Team Ditt

BD: Mat­t­ijs Kaak
AM: Linda van Ruiten
O: Emmy Groot­huys, John Maat­man
PM: Thier­ry van Til
C: Carlo Leus­sink

Project case

De ovale bar vormt het mid­del­punt van de inrich­ting, fun­geert in het kan­toor als een authen­tiek kunst­werk. De werk­plek­ken rond de bar zijn uit­ge­rust met bureaus en bureau­stoe­len in neu­tra­le grijze tinten, hier­door krijgt de bar extra nadruk. Het pand was al voor­zien van een pantry en vier ver­ga­der­ruim­tes met grote stalen frames en klas­sie­ke stalen deuren.

De inrich­ting voor deze ruim­tes maakt onder­deel uit van het ont­werp. Gren­zend aan de werk­plek­ken biedt een grote glazen schuif­wand zicht op de sport­wa­gens, elk voor zich een kunst­werk ‘in his own right’.