Skip to main content

Gebouw herontwikkeling door Ditt. Officemakers: de succesvolle transformatie van jouw kantoorgebouw

Bij Ditt zetten we ons graag in voor het cre­ë­ren van duur­za­me kan­toor­om­ge­vin­gen. En een duur­zaam kan­toor gaat bij ons veel verder dan alleen het ver­min­de­ren van de eco­lo­gi­sche voet­af­druk. In zo’n kan­toor­om­ge­ving staat het wel­zijn van de mede­wer­kers name­lijk voorop en is er veel aan­dacht voor hun gezond­heid en werk­ge­luk. Een vorm van duur­zaam­heid die van onschat­ba­re waarde is voor elk bedrijf.

Wan­neer wij aan de slag gaan met een kan­toor­ont­werp, zetten wij de mens cen­traal. Een kan­toor­om­ge­ving waarin mensen zich pret­tig voelen en die aan­toon­baar bij­draagt aan hun wel­be­vin­den, vinden wij belang­rijk. Daar­bij is deze aanpak ook echt een inves­te­ring in de toe­komst van het bedrijf. Een geluk­ki­ge en gezon­de col­le­ga is ten­slot­te ook een pro­duc­tie­ve en suc­ces­vol­le col­le­ga.

Home > Rede­vel­op­ment

Ervaringen van onze partners

Veel klan­ten gingen je al voor. Dit is een greep uit hun erva­rin­gen:

Cases over redevelopment van kantoren en gebouwen

Varrolaan (TreeHouse)

The Grid

Kantoor laten inrichten?
Neem contact met ons op!

Zijn jullie ook toe aan een nieuwe (duur­za­me) kan­toor­in­rich­ting? Een kan­toor inrich­ten voor bedrij­ven is onze exper­ti­se, dus we helpen jullie graag. Bel ons op
020 — 5753078 (Amsterdam) of 0546 — 633000 (Almelo). Natuur­lijk kun je ons ook mailen op
info@ditt.nl, of ons con­tact­for­mu­lier invul­len.

*” geeft ver­eis­te velden aan