Capital C

De vraag vanuit de opdracht­ge­ver was om de hui­di­ge cowor­kings­pa­ce te upgra­den op basis van nieuwe ont­wer­pin­zich­ten. Hier­bij dien­den we gebruik te maken van al reeds aan­we­zig meu­bi­lair, bouw­kun­di­ge afwer­king en inde­ling. Er zijn wel nieuwe maat­werk ele­men­ten toe­ge­voegd. Hier­naast was de wens om meer werk­plek­ken in te passen, extra con­cen­tra­tie­ruim­tes te maken en een nieuwe ont­moe­tings­ruim­te te cre­ë­ren in de hui­di­ge cowor­kings­pa­ce.

Home > Alle Pro­jec­ten > Capi­tal C

Opdrachtgever

Capi­tal C/ Dia­mant­beurs Amsterdam, Wat ooit de Dia­mant­beurs van Amsterdam was, faci­li­teert nu het cre­a­tie­ve proces van kun­ste­naars, ont­wer­pers en bureaus van aller­lei aard.

Locatie

Weesper­plein 4B, 1018 XA Amsterdam

Metrage

455 m²

Scope

Nieuw ont­werp van de cowor­kings­pa­ce op de begane grond.

Status

Opge­le­verd 2021

Team Ditt

AM: Frauke Bakx
O: Mark Mole­naar
PM: Barry Struis