The Grid

Voor dit pro­ject wilde de klant een vol­le­di­ge reno­va­tie van het exte­ri­eur, inte­ri­eur en gevels. We hebben het ont­werp vanuit een holis­tisch oog­punt aan­ge­pakt en op basis van ”the GRID”-concept hebben we het uiter­lijk van het gebouw en zijn omge­ving vol­le­dig ver­an­derd. De ver­ster­king van het raster op de gevels, de bui­ten­ruim­tes, de nieuwe rou­ting en het vol­le­dig uit­ge­rus­te inte­ri­eur­ont­werp, cre­ë­ren een geheel nieuwe bele­ving van het gebouw.

Locatie

Eucli­de­slaan 265, 3584 BV Utrecht

Status

Opge­le­verd 2021

Metrage

915 m² begane grond + 890 m² 1st /2nd /3rd
720 m² 4th /5th + 440 m² 6th
2150 m² EXTE­RI­OR

Opdrachtgever

APF Inter­na­ti­o­nal

Scope

Reno­va­tie kan­toor­ge­bouw in Utrecht

Team Ditt

Account­ma­na­ger: Mat­t­ijs Kaak
Desig­ner: Hrvoje Jozic
Pro­ject­ma­na­ger: Roy Bin­ne­veld & Anton van Bethray
https://www.youtube.com/watch?v=6oTurM7gESE