De Baronie

Voor Green Real Estate is een kan­toor­om­ge­ving van con­tras­ten gere­a­li­seerd. Het gebruik van de indu­stri­ë­le gla­spui­en en het open pla­fond ver­ster­ken het his­to­ri­sche en het rauwe karak­ter van het pand. Zonder afbreuk te doen aan dat rauwe karak­ter cre­ë­ren afge­ron­de glas­wan­den en hoog­waar­di­ge mate­ri­a­len als fineer een com­for­ta­be­le kan­toor­om­ge­ving. zonder afbreuk te doen aan dat rauwe karak­ter.

Home > Alle Pro­jec­ten > De Baro­nie

Opdrachtgever

Green Real Estate

Locatie

Alphen aan de Rijn

Metrage

1.200 m²

Scope

Casco, Wanden, vloe­ren, schil­der­werk, meu­bi­lair, werk­plek­meu­bi­lair, maat­werk, instal­la­ties, deco­ra­tie­ve ver­lich­ting sty­ling

Status

Opge­le­verd 2020

Team Ditt

AM: Jacko Lode­we­ges
O: Laura Agter­berg
PM: Denise Duits