Skip to main content

Sinds enkele jaren is Ditt. in toenemende mate op de grachten te vinden. Dit begon met de renovatie, de herontwikkeling en de inrichting van Keizersgracht 555, het imposante pand op de hoek met de Nieuwe Spiegelstraat. Sindsdien hebben wij voor een verscheidenheid aan opdrachtgevers op verschillende grachten mogen werken. In deze serie publicaties, ook te vinden in Ditt. Report 016, lichten we vijf projecten uit. Hier het laatste deel van de serie: Keizersgracht 572.

Ons grootste project op de grachten tot op heden. Wij droegen zorg voor zowel renovatie en herontwikkeling alsmede voor nieuwbouw. Alles in samenwerking met APF International en BNTHMCRWL. Het bestaande achterhuis stamde uit de jaren 1970/’80 en deed duidelijk afbreuk aan het monument en aan de omringende keurtuinen. Het nieuwe ensemble is nu prachtig in balans. Het was werkelijk een eer en een genoegen dit project van A tot Z te mogen regelen, omringd door fantastische partners.

  • Keizersgracht 572
  • APF International
  • 1850 m2
    Tuin: 450m2
  • In samenwerking met Team Benthem Crouwel Architecten: Saartje van der Made, Marten Wasmann en Nico de Waardt

Historie van het pand

Keizersgracht 572 bestond aanvankelijk uit 2 betrekkelijk smalle huizen. In 1770 werd van twee één gemaakt. Eigenaar Jan Joost Marcus had na het overlijden van zijn geliefde eerste vrouw Clara Catharina Steenberg plannen voor een tweede huwelijk en wilde zijn bruid Maria Anthonia Jonk op ‘de grote dag’ in stijl over de drempel van een iets royaler woonhuis dragen.

De tussenwanden werden daartoe doorgebroken, de gevel compleet vernieuwd, een verdieping extra kwam erbovenop, de stijl was, in navolging van het Stadhuis op de Dam, ‘Hollands Classicisme’ compleet met driehoekig fronton. Het paar ging op 11 oktober 1771 inderdaad in ondertrouw en leefde hopelijk, evenals al hun nazaten, alhier “nog lang en gelukkig”. Hoe het ook zij, aan het begin van de Twintigste Eeuw vindt het pand zich terug als Belgisch Consulaat. In de Eerste Wereldoorlog wist Holland neutraal te blijven, België niet. Vandaar in de tuin twee bunkers, nog altijd present, maar nu weggewerkt in een aangename tuin.

 

Horticulaire bunkers

Voor- en Achterhuis, klassiek en modern

In 1963 onder architectuur van Arthur Staal en recentelijk onder idem dito van bureau Benthem Crouwel werd het gebouw twee maal grondig uitgebreid en aangepast en rendeert het al meer dan een halve eeuw als kantoor, nu onder de welluidende naam ‘Max’.

 

Keizer ‘Max’

Mirakel van Amsterdam

Wapen van Amsterdam

Westerkerk met erbovenop de Keizerskroon

De latere Keizer Maximiliaan van Oostenrijk was namens zijn 4-jarig zoontje Filips regent over de gewesten Holland en Zeeland. Als zodanig bezocht deze ‘Max’ in 1482 Den Haag. Hij kwam daar ernstig ziek te liggen, in vermeende doodsnood beloofde hij, mits genezen, een bezoek te zullen brengen aan De Heilige Stede te Amsterdam, de kerk annex pelgrimsoord, gewijd aan de hostie die op 15 maart 1345 op wonderbaarlijke wijze nuttiging en haardvuur overleefde. Naar verluidt loste de keizer zijn gelofte twee jaar later in. Bij die gelegenheid zou hij Amsterdam het recht verleend hebben de Keizerskroon in het stadswapen te mogen voeren. Vandaar dat later bij de uitgraving in 1615 voor de tweede gracht de naam ‘Keizersgracht’ werd gekozen, zoals nu de naam ‘Max’. Heden en verleden reiken elkaar hier de hand.