Skip to main content

Sinds enkele jaren is Ditt. in toenemende mate op de grachten te vinden. Dit begon met de renovatie, de herontwikkeling en de inrichting van Keizersgracht 555, het imposante pand op de hoek met de Nieuwe Spiegelstraat. Sindsdien hebben wij voor een verscheidenheid aan opdrachtgevers op verschillende grachten mogen werken. In deze serie publicaties, ook te vinden in Ditt. Report 016, lichten we vijf projecten uit. Vandaag waar het begon: Keizersgracht 555.

Bij de renovatie en herontwikkeling van Keizersgracht 555 mochten we tegelijkertijd voor zowel eigenaar Zurich/Obidos als voor de uiteindelijke huurder Spaces optreden. Met name door deze samenwerking waren we in staat uit pand en budget een maximaal resultaat te halen. Een schitterend project, waarbij monumentale en moderne accenten voorbeeldig gecombineerd konden worden.

  • Keizersgracht 555
  • Zurich/Obidos (casco+ renovatie) en Spaces (afbouw)
  • 3800 m2
  • De volledige casco+ renovatie van het gebouw: het volledig slopen van het bestaande interieur, de engineering en aanleg van compleet nieuwe E- en W-installaties, de realisatie van casco+ afbouw inclusief alle scheidingswanden en plafonds, plus het groot onderhoud van de monumentale gevels en daken alsmede de volledige afbouw van het interieur voor huurder Spaces.
  • Full service op maat binnen een ambitieus budget. De aannemer heeft het project gerealiseerd conform de planning van de ontwikkelaar.

De Amsterdamsche Maatschappij voor Levensverzekering verwerft begin 1900 voor goed geld stuk voor stuk de panden op één van de hoeken Keizersgracht/Nieuwe Spiegelstraat. Op nummer 545, direct op de hoek, sluit bijvoorbeeld ook de in Amsterdam welbekende bakkerij van Hein Franken de deuren.

De panden worden gesloopt en in 1919 verrijst op deze plek een nieuw monumentaal gebouw naar ontwerp van architect Christiaan Posthumus Meyes Senior. De stijl is opnieuw ‘Hollands Classicisme’. Het vandaag de dag wereldberoemde beursgebouw van Berlage ondervond in de jaren na de inwijding in 1903, met name uit de wereld der financiën, veel kritiek. “Te modern voor de grachten”, luidde het oordeel. Posthumus Meyes grijpt bij zijn ontwerp daarom terug op de zeker voor dit deel van de Grachtengordel vertrouwde en traditionele classicistische stijl met frontons, timpanen, reliëfs, kapitelen, pilasters en gestileerd beeldhouwwerk.

Het reliëf in de timpaan geeft ‘de vruchtbaarheid’ weer, in de fries daaronder de tekst “De Amsterdamsche”, het terracotta kapiteel boven de quasi pilaster stelt vogels voor. Een en ander van de hand van beeldhouwer Willem Brouwer.
De verzekeringsmaatschappij verandert op den duur haar naam in ‘Amstleven’ en gaat op in ‘Delta Lloyd’. Sinds 2001 is het pand een Rijksmonument