Skip to main content

Sinds enkele jaren is Ditt. in toenemende mate op de grachten te vinden. Dit begon met de renovatie, de herontwikkeling en de inrichting van Keizersgracht 555, het imposante pand op de hoek met de Nieuwe Spiegelstraat. Sindsdien hebben wij voor een verscheidenheid aan opdrachtgevers op verschillende grachten mogen werken. In deze serie publicaties, ook te vinden in Ditt. Report 016, lichten we vijf projecten uit. Hier deel 2 van 5: Herengracht 483.

  • Herengracht 483
  • Nuveen / NL Asset Management BV
  • Realisatie van 100 m2 op de begane grond
  • Vraag: het inzichtelijk maken van de indeling van het pand om toekomstige huurders alle mogelijkheden te tonen. Uiteindelijk heeft Nuveen/NL Asset Management een huurder aangetrokken en hebben wij als Ditt. Officemakers alleen de begane grond gerealiseerd.
  • Realisatie: Het gehele pand in singel-tenant en multi-tenant ontwerp vormgegeven om zo potentiële huurders in 2d en 3d de mogelijkheden van de ruimtes te laten zien.

Herengracht 481 t/m 505

Historie van het pand

Het gebouw hierboven met de rode dakpannen is nummer 483. In dit deel van de Vierde Uitleg waren enkele en dubbele kavels te koop. Rijke Amsterdammers kochten hier vaak twee kavels naast elkaar en lieten daar dan een extra breed woonhuis neerzetten. Nummer 483 besloeg, evenals de twee buren onder hetzelfde schilddak, één enkele kavel, in 1668 gebouwd in opdracht van de verder onbekende Dirk Jansen Tancho en Samuel Gerinx.

Gillis van den Bempden

Zijn de opeenvolgende bewoners niet of nauwelijks bekend, de naar verluidt uiteindelijke eigenaar en huisbaas van 483 is dat des te meer, ‘berucht’ lijkt in zijn geval misschien zelfs een betere benaming. In 1740 kocht de buurman van Herengracht 481 het aanpalende huis nummer 483 als beleggingsobject. De nieuwe eigenaar was Gillis van den Bempden, officieel groothandelaar op Italië, volgens de toenmalige stadschroniqueur ‘met-geen-blad-voor-de-mond’ Jacob Bicker Raije de meest weerzinwekkende inwoner van Amsterdam. Gillis stond bekend als schuinsmarcheerder, veelvraat en groot connaisseur van de plaatselijke bordelen, hij was “considerabel dik van lijf en lam aan eene been”. Genoemde handicap leverde hem de bijnaam “De Kruk” op, zonder welk hulpmiddel hij immers niet voort kon. Deze geheide klant voor een 18de eeuwse ‘#MeToo’ actie beschikte over 10 vrij frequent wisselende dienstboden, evenzovele paarden, een speciaal verstevigde koets en een buitenplaats. Een fraai heerschap, maar óók lid van één van de leidende families van Amsterdam en dus, onder het motto “Onze Gillis moet ook onder de pannen” liefst drie maal Burgemeester van Amsterdam.

Daarbij was het voor de goegemeente een populair spektakel om toe te kijken hoe deze ‘burgervader’ bij elke zitting in het Stadhuis op de Dam vanuit zijn koets door twee potige stadhuisbodes naar binnen moest worden getorst. Volgens het dagboek van Bicker Raije stierf de huiseigenaar van Herengracht 483 in 1748 onder helse pijnen aan waterzucht, “waarbij het water door kolossale gaten aan de beenen en op meerdere plaatsen van het lichaam wegliep.”

Herengracht 483 nu

“Klein en fijn” is dit mooie pand aan de gouden Bocht. Het gebouw is eerder gerenoveerd, maar miste nog steeds de uitstraling om effectief een nieuwe huurder te verleiden. Wij hebben het monumentale karakter versterkt en gezorgd voor een warme en aantrekkelijke werkomgeving. Aansluitend op onze werkzaamheden vond Nuveen een nieuwe gebruiker.