Skip to main content

Als nog maar weinig kan, wat kan dan wél?

Een zoektocht naar veerkracht en vindingrijkheid.

De  on-going Corona Crisis blijft ook de economische wereld pijnigen. Mattijs Kaak (Partner Ditt.) spreekt regelmatig met ervaringsdeskundigen op de werkvloer. Wat is hen overkomen? Hoe houden zij zich staande? Wat hebben zij geleerd? Wat zijn hun plannen?

‘Workplace Consulting’ neemt meer en meer een belangrijke plek in binnen de wereld van het huisvestingsadvies, het personeelsbeleid, de kantoorinrichting en het vastgoed. Juist daarom spreken we vandaag met Esther Roelofs, Managing Partner & Workplace Consultant, en met Tim Merkenhof, Workplace Consultant, allebei werkzaam bij ‘Workwire’.

The Mixed Presence Office is voor kantoorhoudende organisaties nu en in de toekomst dé ideale werkplek!

Het hoe, wat, waar en waarom van de werkplek krijgt terecht steeds meer aandacht. Vrijwel niemand plant nog ergens zomaar wat bureaus neer, geeft de wanden een kleurtje en noemt zo’n ruimte dan van de ene op de andere dag ‘kantoor’. Nee, daar komt heel wat meer bij kijken. Een goed ingericht en logisch ingedeeld kantoor speelt in het succes van een bedrijf en in het adequaat functioneren van een organisatie een cruciale rol. Juist op dit gebied kan een onderneming als Workwire een doorslaggevende rol spelen. Zoals bekend kwam na de introductie van ‘Het ‘Nieuwe Werken’ het ‘Activity Based Working’. Een toenemend aantal organisaties deed onderzoek naar betere arbeidsomstandigheden voor hun medewerkers en naar de daarbij passende kantoorinrichtingen. Wij hielpen hen daarbij. Nieuwe inzichten, boeiende resultaten. So far, so good. Wat echter als, zoals in de afgelopen maanden, plotseling praktisch niemand meer op kantoor werkt, nagenoeg iedereen vooral thuis aan de slag moet?

De onvoorziene impact van de Corona Crisis veroorzaakte ook bij ons schrik. Zeker vanuit ondernemers perspectief kostte het zeker een paar spannende uurtjes en uitgebreid denkwerk om de financiële zorgen voor de toekomst een plek te geven. Daarna kwam het inzicht dat Workwire juist in deze enerverende periode bij uitstek gekwalificeerd is bedrijven te helpen werk prima te faciliteren,  het contact met collega’s en klanten perfect te onderhouden én een passend antwoord te vinden op de  dringende vraag: wat komt hierna?

We hebben, vanzelfsprekend digitaal en op afstand, onverwijld met het hele team de koppen bij elkaar gestoken. Vervolgens hebben we spoorslags contact gezocht met onze klanten. Wat speelt daar bij jullie? Wat zijn jullie uitdagingen? Wat weten wij? Hoe kunnen wij helpen?  Op die manier hebben we veel bedrijven ter zijde gestaan om, zij het op afstand, te kunnen blijven functioneren. Tegelijkertijd boden we oplossingen voor een gefaseerde, veilige en gemotiveerde terugkeer naar kantoor. Daarnaast deden we veel onderzoek. Bij een groot aantal klanten hebben we enquêtes uitgezet ten einde data te verzamelen over de effecten van de Corona crisis op de werkplek. Ervaringen en verwachtingen voor de korte, de middellange en de lange termijn.  Ook wilden wij te weten komen in hoeverre ’thuiswerken’ al dan niet beviel.

De participatie bij deze onderzoeken was verheugend, voor iedereen is het onderwerp ’top of mind’. De resultaten waren overeenkomstig relevant en in hoge mate bruikbaar. Duidelijk is dat de ontwikkeling van veel nieuwe werkvormen in een versnelling terecht zijn gekomen, vast staat daarnaast dat het ’traditionele’ kantoor in de nabije en de verre toekomst absoluut een belangrijke rol blijft spelen. Thuiswerken genereert steeds meer begrip en vertrouwen, online meetings nemen in iedere bedrijf een vaste plaats in, de werkweek wordt flexibeler en meer en meer locatie onafhankelijk ingedeeld. Het kantoor zelf blijft echter onverminderd de plek waar onderlinge verbinding wordt gezocht, waar de authentieke bedrijfsidentiteit wordt gevonden, waar met name de thuis ontbrekende faciliteiten wél aanwezig zijn en bovendien van een veel hoger niveau. Duidelijk blijkt verder dat voor de inrichting van een adequate ARBO werkplek op dit moment nog een gedoogbeleid gehanteerd wordt, veel thuiswerkplekken voldoen op den duur zeker niet aan de in feite gestelde eisen. De noodzakelijke en ook gewenste verbeteringen vallen door de bank genomen onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. Ook op dit terrein kan Workwire van advies dienen.

Hoe gaan wij concreet te werk? Op basis van eigen onderzoek en op grond van de vragen van opdrachtgevers verwachten wij in het kantoor-van-na-corona een significante afname van traditionele werkplekken. Omdat voor al deze dan verlaten plekken natuurlijk oorspronkelijk wel oppervlakte is gereserveerd, ontstaat in veel kantoren wat wij ‘White Space’ noemen. Deze open ruimtes bieden de mogelijkheid het kantoor opnieuw in te richten:  nieuw gebleken behoeftes plus plekken die thuis niet te vinden zijn: MS Teams vergaderruimtes, concentratiewerkplekken, belplekken, open en gesloten samenwerkruimtes, projectruimtes, en wat dies meer zij. Op basis van gericht onderzoek binnen specifieke organisaties brengen we de exacte wensen in kaart; samen met de klant kleuren we vervolgens met door ons zelf ontwikkelde modulaire bouwstenen de nu ongebruikte White Space in. Op deze manier ontwikkelen we een pilot vloer, bij succes pakken we vervolgens het hele kantoor aan. Veel aandacht wordt tevens gegeven aan akoestiek en audiovisuele techniek, hiervoor werken we samen met partners als Soundtribe en Avex. De eerste pilots lopen nu en met succes. We hebben sterk het gevoel dat MPO oftewel ‘Mixed Presence Office’ zonder enige twijfel de doorontwikkeling is van ‘Activity Based Working’. Wij zijn ervan overtuigd hiermee een oplossing te hebben gevonden voor de werkplek van de toekomst. Dit concept kan zonder meer overal worden toegepast, niet alleen in luxe kantooromgevingen ook in meer eenvoudige kantoren of op plekken, waar vanwege de crisis even geen geld is voor een compleet nieuwe inrichting. In heel veel gevallen maken we gebruik van wat er al is of zorgen we voor slimme oplossingen en werkbare alternatieven.

Wij zijn van mening dat MPO uit kan groeien tot een zelfstandig werkconcept. Vastgoed eigenaren kunnen  MPO aanbieden als satelliet oplossing om aldus ook lokaal werknemers te faciliteren. Overal in Nederland en daarbuiten, op OV-  en snelwegknooppunten.

Kort gezegd: wij geloven  sterk in MPO en wij zien MPO als een positieve uitkomst van de crisis. Onze handen jeuken. We horen graag wat we voor jouw organisatie kunnen doen! “

Wil je meer weten over Workwire of over The Mixed Presence Office, kijk dan hier:

MPO: https://www.workwire.nl/mixed-presence-office/

Esther Roelofs: https://www.linkedin.com/in/estherroelofs/

Tim Merkenhof: https://www.linkedin.com/in/tim-merkenhof/

Ter verduidelijking van het concept MPO geeft Workwire online masterclasses. De eerste is geweest, en is overigens – ook online – na te kijken, de eerstvolgende is gepland op donderdag 27 augustus. Informatie en/of inschrijving: info@workwire.nl

Meer over Ditt Officemakers of Mattijs Kaak, kijk dan hier:

www.ditt.nl

https://www.linkedin.com/in/mattijskaak/