Skip to main content

Als nog maar weinig kan, wat kan dan wél?

Een zoektocht naar veerkracht en vindingrijkheid.

De nog on-going corona crisis blijft de economische en de culturele wereld pijnigen. Mattijs Kaak (Partner Ditt.) spreekt met ervaringsdeskundigen op de werkvloer. Wat is hen overkomen? Hoe houden zij zich staande? Wat hebben zij geleerd? Wat zijn hun plannen voor de toekomst?

Vandaag zijn we te gast bij Manuel van Strien, Directeur Operations en IT bij NDI ICT Solutions, een leidende ICT dienstverlener, specifiek gericht op kantoorhoudende organisaties gevestigd in multi-tenant kantoorgebouwen. De werkplekken van NDI zelf bevinden zich respectievelijk in WTC Amsterdam, Delftsepoort Rotterdam en WTC Utrecht.

Minder mensen tegelijk op kantoor betekent niet automatisch minder dataverbruik, integendeel: vanwege alle team meetings neemt dit verbruik alleen maar toe.

“Op deze en vele andere werkplekken zorgt NDI dat onze klanten altijd en overal kunnen blijven werken en dat zij het maximale resultaat kunnen halen uit de beschikbare dataverbindingen, techniek en hardware. Binnen het bedrijf ben ik zelf verantwoordelijk voor de inhoud, samen met mijn team zorg ik er voor, dat wij in de praktijk waarmaken wat onze commerciële collega’s beloven. Dat gaat gelukkig heel goed. In de 12 jaar dat ik hier nu zit, zijn we dan ook gegroeid van 15 naar bijna 80 hardwerkende collega’s. Naast mijn werk bij NDI ben ik een gelukkig man en de trotse vader van twee kinderen. Dit benoem ik met nadruk, omdat ik dankzij mijn gezin een betere manager ben geworden en dankzij NDI een betere vader. Werk en privé zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zowel thuis als op kantoor let ik er op, dat er altijd tijd is voor een glimlach!”

Intelligent remote werken

“Het jaar 2020 begon goed voor ons. We waren op weg naar een fantastisch eerste kwartaal. Dit succes leek een nog mooier vervolg te krijgen vanwege de onzekerheid rondom Covid-19 en de toenemende stimulans om thuis te werken. Wij hebben veel van onze klanten geholpen meer ‘remote’ te kunnen gaan werken. Wij zorgden onder meer voor laptops met aansluitingen op Office 365, wij hebben trainingen gegeven in het werken in Microsoft teams, aangeleerd hoe succesvol servers in de cloud te brengen. Niet alleen de wereld van onze klanten veranderde in rap tempo, ook ons eigen werk deed dat.

Na 17 maart nam de ommekeer alleen nog maar toe en moesten wij keihard aan de bak om te zorgen dat al onze mensen tijdens de ‘intelligente’ lockdown ook ‘intelligent’ konden blijven doorwerken. Dat is prima verlopen en we hebben in die tijd toch veel goeds kunnen doen. Vervolgens viel veel van de bedrijvigheid stil. De meesten van onze klanten gingen in de wachtstand. Gelukkig hebben we ook veel omzet uit contracten en licenties. Dat zorgde in die tijd voor een onderstroom aan omzet. De rest viel weg omdat veel projecten werden uitgesteld of gepauzeerd en veel klanten vernieuwing en grote wijzigingen uitstelden of annuleerden.”

Manuel van Strien in gesprek met Mattijs kaak

Droomprojecten

“Na de eerste klap, zijn we beslist niet bij de pakken neer gaan zitten. We zijn aan de slag gegaan met ‘droomprojecten. We hebben onze mensen acht weken lang de tijd en de ruimte gegeven achterstallig onderhoud te plegen, studies op te pakken en met name zich intensiever en gedurende langere tijd te verdiepen in innovaties en ontwikkelingen. Zeker ook werd veel aandacht gegeven aan ontwikkelingen, die naar verwachting toepasbaar zouden zijn op het ‘nieuwe normaal’.  Door de focus nu hierop te richten zouden we klanten nog beter kunnen bijstaan bij de uitdagingen, die zich in de toekomst gaan aandienen bij de terugkeer naar kantoor en in de nieuwe wereld van ‘remote werken’. Deze studiefase pakte voor ons fantastisch uit. De Droomprojecten hebben zonder enige twijfel verrassende inzichten opgeleverd, heeft onze mensen ook de kans gegeven zich te manifesteren en op die manier de spirit in het team op peil te houden of zelfs te versterken.”

Bezinning en verdieping

“Deze periodes van bezinning en verdieping staan in ‘normale’ tijden vaak enigszins onder druk. Nu de omstandigheden ons min of meer dwongen tot een time-out, hebben we besloten dit vaker te willen gaan doen. Zo gaan we misschien af en toe één stap achteruit in gefactureerde tijd,  vervolgens juist daardoor vast en zeker twee stappen vooruit in kennis, kunde en werkplezier. We kijken dan ook vol enthousiasme en zelfvertrouwen uit naar de periode die staat te komen.”

Ruimte voor veilige coaching

“Inmiddels vinden we, net als steeds meer van onze klanten, langzaam maar zeker de weg terug naar kantoor. We hebben ons bedrijf vanzelfsprekend aangepast aan de bekende corona maatregelen. Wij beschikken nu ook over de techniek om een werkplek te reserveren en om overleg en samenwerking goed en verantwoord te organiseren. Dit bevalt prima. We werken nu afwisselend thuis en op kantoor. Onze medewerkers genieten ervan terug te zijn op kantoor, vinden de combinatie met thuiswerken heerlijk.

Wij hebben een aantal zaken aangepast op kantoor. Als voorbeeld hebben wij een nieuwe soort werkplek gecreëerd: de ‘inwerkplek’. Hier werken een ervaren en een minder ervaren collega samen in een hoek van 90 graden en zo ontstaat er ruimte voor veilige coaching en gedegen opleiding.”

WTC Amsterdam 

“In het WTC beschikken we over een Experience Center.  Op deze nieuwe plek zijn wij nu veel te vinden, we verwachten heel veel van deze locatie. We kunnen hier zelf experimenteren met innovaties, nieuwe technologieën en baanbrekende werkvormen, tegelijkertijd kunnen we ook onze klanten met dit alles kennis laten maken. Hier gaan we zeker mee door. Op een andere verdieping van het WTC is onze ‘backoffice’ gevestigd. Wellicht verhuizen we hiervoor t.z.t. naar een wat ruimere en een ietwat voordeliger plek. Meer ruimte per werknemer en meer ruimte ook voor ontspanning, plezier en alternatieve werkvormen. Nog steeds wel centraal gelegen en goed bereikbaar, een perfecte satelliet.”

De meeste mensen gebruiken slechts 5% van de mogelijkheden van hun programma’s. Wij proberen hen te leren hoe ze de overige 95% kunnen activeren. Dat maakt hen beter en efficiënter.

Trends in dataverkeer

“Tot slot is het heel interessant om nog even stil te staan bij de ontwikkeling van dataverkeer bij bedrijven op kantoor vóór, tijdens en ná de intelligente lockdown. Door dat te doen, valt er veel te leren over de aan- en afwezigheid van mensen op kantoor. Al jaren neemt het dataverbruik toe, we gebruiken met z’n allen steeds meer van dit soort gegevens. Ook in de eerste maanden van dit jaar bleef het dataverbruik stijgen. Begin maart steeg dit zelfs spectaculair, omdat steeds meer mensen naast hun reguliere werk gingen teamsen, zoomen of hangouten. Vanaf 18 maart kelderde echter het dataverkeer op kantoorlocaties, bijna iedereen ging immers thuiswerken! Een vaste onderstroom van machines, die met elkaar communiceerden, bleef in bedrijf. De meeste activiteit kwam echter tot stilstand. Medio juni liepen de data langzaam maar zeker weer omhoog, deze tendens zet tot aan de dag van vandaag door. Doordat wij het dataverbruik van videoconferencing hebben kunnen scheiden van regulier dataverbruik, kunnen we vaststellen dat ongeveer 40 tot 50 procent van de werknemers weer terug is op kantoor. Het totale data verbruik staat echter al gelijk aan 80% van vóór Corona. Deze toename wordt veroorzaakt door het grotere aantal remote werkers en door het vele on-line vergaderen. Veel van onze klanten zullen straks een betere verbinding nodig hebben, zeker als iedereen weer echt terug keert op het vertrouwde nest.”

Over deze ontwikkeling schreef Manuel van Strien het volgende stuk: https://www.linkedin.com/posts/ndi_2_terug-naar-kantoor-echte-gesprekken-bij-activity-6684391268946075648-FwL-

Wil je meer weten over NDI of Manuel van Strien, kijk dan hier: