Skip to main content

Als even niets meer lijkt te kunnen, wat kan dan nog wel?
Een zoektocht naar bijzondere initiatieven.

De Corona Crisis zet zeker ook de economische wereld voor een belangrijk deel in de pauzestand.  Jos Broekman (Creative Director) en Mattijs Kaak (Ditt. officemakers) spreken beurtelings met creatieve ondernemers, stuk voor stuk ervaringsdeskundigen op de werkvloer. Wat is hen overkomen? Hoe houden zij zich staande? Wat doen zij om te voorkomen dat de tijdelijke schok van nú voor hun bedrijf stráks ontaardt in permanente schade?

Vandaag praten we met Sander de Meester, verantwoordelijk voor Corporate Brand Strategy, Marketing en Communications én partner bij D&B The Facility Group, een vooruitstrevende, integraal facilitair dienstverlener. D&B heeft vrijwel al de grotere, dagelijkse facilitaire diensten voor met name corporate kantoren en multi-tenant vastgoed in huis. Objectbeveiliging, receptiediensten, kantoorschoonmaak, bedrijfshoreca, office support en facility management, you name it. Verder levert D&B chauffeurs-, vervoer- en parkeeroplossingen.

Sander, als ik jullie werkveld en dienstenpakket goed begrijp, dan moet het ook voor jullie een heel bijzondere tijd zijn?

Dat klopt. Ik moet hier overigens meteen aan toevoegen, dat het voor ons niet  alleen maar ellende is! Dat heeft vooral te maken met de breedte van ons dienstenpakket. Deden we alleen bedrijfshoreca, dan hadden we zeker een enorm probleem. De horeca ligt immers nog steeds zo goed als stil, hetzelfde geldt voor de receptiediensten. Ook onze directiechauffeurs, shuttle services en corporate valet parking hebben nauwelijks ritten. Gelukkig doet onze beveiliging onverminderd heel nuttig werk. De in deze tijd goeddeels leeggelopen kantoren en kantooromgevingen zouden anders juist in deze tijd zeker heel geliefd zijn geweest bij ongewenst publiek.

corona facility

Op Schiphol en bij vliegtuigmaatschappijen worden veel contracten niet verlengd, wij krijgen daardoor veel sollicitaties uit de hoek van de bewaking, de beveiliging en de hospitality. Voor ons een niet gepland voordeel. Een half jaar geleden zaten we bijvoorbeeld te springen om écht goede koks voor de bedrijfscatering, nu is deze markt volledig omgedraaid.

Onze bedrijfsschoonmakers konden de rust binnen de werkomgevingen goed benutten, zij trokken het grote onderhoud en de intensievere schoonmaakklussen naar voren. Normaal wordt zo’n klus pas in de zomerperiode uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn langzamerhand nu wel zo’n beetje afgerond en hoewel de bedrijvigheid op de kantoren alweer wat begint toe te nemen, is het voor de schoonmakers inderdaad op het moment even wat rustiger.

Onze schoonmakers werken overigens, anders dan bij veel andere bedrijven, niet alleen vóór en ná kantooropeningstijden, maar ook tíjdens kantooruren. Dat heeft nu als zeer positieve bijkomstigheid, dat het regelmatig reinigen van allerlei contactpunten zoals leuningen en deurgrepen niet alleen gedáán, maar ook gezíen wordt. Gebruikers ervaren dat als zeer prettig.

In de aanloop naar de geleidelijke heringebruikname van de kantoren zijn onze Facility & Real Estate Teams heel erg druk met diverse voorbereidingen zoals het adviseren over en het Covid-proof inrichten van kantoren en facilitaire omgevingen. Dit alles om veilig op kantoor te kunnen werken en om dat ook zonder risico’s in teamverband te kunnen doen. En het gaat verder dan alleen het kantoor. Ook de thuiswerkplek, die nu zelfs door de grootste sceptici noodgedwongen ontdekt is, en het advies over passend vervoer tussen woon-  en werkomgeving vallen binnen ons dienstenpakket.

Ondanks intensieve maatregelen zoals aangepaste layouts met veel meer ruimte voor een meer beperkte gebruikersgroep, duidelijke routing aanduidingen, heldere gebruiksaanwijzingen en uitgebreide hygiëne-aanvullingen blijft een grote groep kantoorgebruikers toch onzeker over de eigen veiligheid en twijfelt zij hoe verantwoord om te gaan met al deze nieuwe zaken.

Met het oog hierop hebben wij de Safety Host in het leven geroepen. Een facilitair assistent, die op een vriendelijke, maar wel doeltreffende manier assistentie verleent bij het overdragen en naleven van de nieuwe maatregelen.

Onze Safety Hosts zijn Young Professionals, die de afgelopen jaren bij ons al regelmatig zijn ingezet bij evenementen. Zij zijn getraind in gastvrijheid en proactief handelen. Dank zij hun ervaring blijven de kosten beheersbaar, terwijl de kwaliteit tegelijkertijd hoog is. De hosts zijn meertalig en communicatief vaardig, zij beschikken over gekwalificeerde eigenschappen om mensen, die weer op kantoor komen, gerust te stellen, te helpen en te informeren. Tevens maken zij  op een prettige en uitnodigende manier eenieder erop attent in het belang van de veiligheid alle noodzakelijke maatregelen correct na te leven.

Wat doet deze Safety Host in de dagelijkse praktijk?

Het begint al met een ‘warm welkom terug op kantoor’. De Hosts geven consequent informatie over de nieuwe richtlijnen met betrekking tot looproutes en werkplekindeling. Zij verlenen op deze manier ondersteuning aan een eventueel aanwezige receptie. Bij verdere noodzakelijke aanpassingen kan de host hand- en spandiensten verrichten.
Ook houdt de Safety Host precies bij, hoeveel mensen in het kantoor aanwezig zijn en ziet hij of zij er op toe, dat dit aantal onder de maximaal vastgestelde capaciteit blijft. Tijdens piekmomenten staat de capaciteit van liften en een restaurant altijd onder druk, de Safety Host draagt op die plaatsen zorg voor handhaving van het beleid, een veilige afstand en een goede regulering. Vriendelijk, geduldig, maar altijd waakzaam. Covid-Proof én toch welkom!

 

Wil je meer informatie over D&B The Facility Group,  of de Safety Host, kijk dan op:

Of kijk op het gezamenlijk initiatief van onder meer D&B om de weg terug naar kantoor Covid-proof te kunnen maken: https://anno-now.nl/